Ram máy tính để bàn

Sắp xếp theo
Bộ nhớ Ram PC KLEVV 1*8GB 2666 C19

Bộ nhớ Ram PC KLEVV 1*8GB 2666 C19

Mã SP : KD48GU881-26N190A
Liên hệ
Bộ nhớ Ram PC KLEVV 1*16GB 2666 C19

Bộ nhớ Ram PC KLEVV 1*16GB 2666 C19

Mã SP : KD4AGUA8M-26N190A
Liên hệ
Bộ nhớ Ram DDR4 Klevv BOLT X - 1*8GB Bus 3200 C16

Bộ nhớ Ram DDR4 Klevv BOLT X - 1*8GB Bus 3200 C16

Mã SP : KD48GU880-32A160T
Liên hệ
Bộ nhớ RAM DDR4 Klevv BOLT X - 1*16GB Bus 3200 C16

Bộ nhớ RAM DDR4 Klevv BOLT X - 1*16GB Bus 3200 C16

Mã SP : KD4AGU880-32A160T
Liên hệ
DDR4 Klevv CRAS X RGB - 1*8GB Bus 3200 C16

DDR4 Klevv CRAS X RGB - 1*8GB Bus 3200 C16

Mã SP : KD48GU880-32A160W
Liên hệ
Bộ nhớ Ram DDR4 Klevv CRAS X RGB - 2*8GB Bus 3200 C16

Bộ nhớ Ram DDR4 Klevv CRAS X RGB - 2*8GB Bus 3200 C16

Mã SP : KD48GU880-32A160X
Liên hệ
Bộ nhớ Ram DDR4 CRAS X RGB - 2*16GB Bus 3200 C16

Bộ nhớ Ram DDR4 CRAS X RGB - 2*16GB Bus 3200 C16

Mã SP : KD4AGU880-32A160X
Liên hệ
Bộ nhớ Ram DDR4 CRAS XR RGB - 2*8GB Bus 3600 C18

Bộ nhớ Ram DDR4 CRAS XR RGB - 2*8GB Bus 3600 C18

Mã SP : KD48GU880-36A180Z
Liên hệ
Bộ nhớ Ram DDR4 CRAS XR RGB - 2*16GB Bus 3600 C18

Bộ nhớ Ram DDR4 CRAS XR RGB - 2*16GB Bus 3600 C18

Mã SP : KD4AGU880-36A180Z
Liên hệ
Bộ nhớ Ram DDR4 CRAS XR RGB - 2*8GB Bus 4000 C19

Bộ nhớ Ram DDR4 CRAS XR RGB - 2*8GB Bus 4000 C19

Mã SP : KD48GU880-40B190Z
Liên hệ