KLEVV

Sort by
Bộ nhớ Ram PC KLEVV 1*8GB 2666 C19

Bộ nhớ Ram PC KLEVV 1*8GB 2666 C19

Code: KD48GU881-26N190A
Contact
Bộ nhớ Ram PC KLEVV 1*16GB 2666 C19

Bộ nhớ Ram PC KLEVV 1*16GB 2666 C19

Code: KD4AGUA8M-26N190A
Contact
Bộ nhớ Ram DDR4 Klevv BOLT X - 1*8GB Bus 3200 C16

Bộ nhớ Ram DDR4 Klevv BOLT X - 1*8GB Bus 3200 C16

Code: KD48GU880-32A160T
Contact
Bộ nhớ RAM DDR4 Klevv BOLT X - 1*16GB Bus 3200 C16

Bộ nhớ RAM DDR4 Klevv BOLT X - 1*16GB Bus 3200 C16

Code: KD4AGU880-32A160T
Contact
DDR4 Klevv CRAS X RGB - 1*8GB Bus 3200 C16

DDR4 Klevv CRAS X RGB - 1*8GB Bus 3200 C16

Code: KD48GU880-32A160W
Contact
Bộ nhớ Ram DDR4 Klevv CRAS X RGB - 2*8GB Bus 3200 C16

Bộ nhớ Ram DDR4 Klevv CRAS X RGB - 2*8GB Bus 3200 C16

Code: KD48GU880-32A160X
Contact
Bộ nhớ Ram DDR4 CRAS X RGB - 2*16GB Bus 3200 C16

Bộ nhớ Ram DDR4 CRAS X RGB - 2*16GB Bus 3200 C16

Code: KD4AGU880-32A160X
Contact
Bộ nhớ Ram DDR4 CRAS XR RGB - 2*8GB Bus 3600 C18

Bộ nhớ Ram DDR4 CRAS XR RGB - 2*8GB Bus 3600 C18

Code: KD48GU880-36A180Z
Contact
Bộ nhớ Ram DDR4 CRAS XR RGB - 2*16GB Bus 3600 C18

Bộ nhớ Ram DDR4 CRAS XR RGB - 2*16GB Bus 3600 C18

Code: KD4AGU880-36A180Z
Contact
Bộ nhớ Ram DDR4 CRAS XR RGB - 2*8GB Bus 4000 C19

Bộ nhớ Ram DDR4 CRAS XR RGB - 2*8GB Bus 4000 C19

Code: KD48GU880-40B190Z
Contact
Bộ nhớ Ram laptop DDR4 Standard SO-DIMM - 1*8GB 2666 C19

Bộ nhớ Ram laptop DDR4 Standard SO-DIMM - 1*8GB 2666 C19

Code: KD48GS881-26N190A
Contact
Bộ nhớ laptop DDR4 Standard SO-DIMM - 1*8GB 3200 C22

Bộ nhớ laptop DDR4 Standard SO-DIMM - 1*8GB 3200 C22

Code: KD48GS88C-32N220A
Contact
Bộ nhớ Laptop DDR4 Standard SO-DIMM - 1*16GB 3200 C22

Bộ nhớ Laptop DDR4 Standard SO-DIMM - 1*16GB 3200 C22

Code: KD4AGSA8M-32N220A
Contact
Ổ cứng SSD NEO N400 120GB 2.5'' SATA3 7mm

Ổ cứng SSD NEO N400 120GB 2.5'' SATA3 7mm

Code: K120GSSDS3-N40
Contact
Ổ cứng SSD NEO N400 240GB 2.5'' SATA3 7mm

Ổ cứng SSD NEO N400 240GB 2.5'' SATA3 7mm

Code: K240GSSDS3-N40
Contact