1994
1994

Cửa hàng kinh doanh máy tính PC và Macintosh

1999
1999

Đào tạo các phần mềm đồ hoạ ứng dụng cho các nhà in, toà soạn báo, công ty quảng cáo....

2001
2001

Là công ty tư nhân dđầu tiên được cấp phép chế bản. trang bị hệ thống CTF (Scitex) cho 2 chi nhánh chế bản của KTC

2002
2002
2005
2005
HIỆN NAY
HIỆN NAY

SỨ MỆNH CỦA KTC

TẦM NHÌN CỦA KTC

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA KTC

Profile công ty
Profile công ty
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc